Các Phần Mềm Hỗ Trợ Chơi Game

Các Phần Mềm Hỗ Trợ Chơi Game


Để máy bạn có thể chơi được tất cả các game (mà cấu hình cho phép) không bị lỗi, hãy tải & cài đặt tất cả các phần mềm hỗ trợ ở danh sách bên dưới.

Nếu máy bạn dùng Windows 64bit thì phải cài tất cả các chương trình bên dưới, trừ Platform Update for Windows 7 nếu máy bạn không dùng Windows 7.

Nếu máy bạn dùng Windows 32bit thì phải cài tất cả các chương trình bên dưới, trừ những phần mềm x64.